1. Phạm vi của các điều khoản và điều kiện

Các điều kiện bán hàng chung này nhằm mục đích đầu tiên là thông báo cho bất kỳ người tiêu dùng tiềm năng nào về các điều khoản và điều kiện mà theo đó người bán thực hiện việc bán và giao các sản phẩm đã đặt hàng và thứ hai, để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc bán sản phẩm của người bán cho người tiêu dùng. Chúng áp dụng, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, cho tất cả các giao dịch bán hàng của SARL Kozoom Store và tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web "store.kozoom.com".

Do đó, đối với bất kỳ người nào đặt hàng một sản phẩm được chào bán trên trang web của công ty Kozoom Store đều phải chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện mà người mua thừa nhận trước khi đặt hàng. Mọi yêu cầu đối với các điều khoản và điều kiện này mà người mua đưa ra sẽ bị từ chối, trừ khi Kozoom Store đã xác nhận rõ ràng tính hợp lệ của nó bằng văn bản.

Các sản phẩm được rao bán trên Internet và cho các vùng lãnh thổ địa lý sau: Pháp, tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Người mua, trước khi đặt hàng, tuyên bố rằng anh ta có đầy đủ năng lực pháp lý, cho phép anh ta tham gia theo các điều khoản và điều kiện này.

Company Store Kozoom có ​​quyền sửa đổi bất kỳ lúc nào các điều kiện bán hàng chung hiện tại, miễn là những sửa đổi này xuất hiện trên trang web của nó.

 1. Thông tin công ty

Kozoom Store

S.A.R.L. with 1000 euros in equity

Địa chỉ : 5 rue Nicéphore Niepce, Andernos-les-Bains, 33510, France

Số đăng ký : 523 781 540 00019 RCS of Bordeaux, France

 1. Truy cập vào trang web và dịch vụ khách hàng

Người mua chịu trách nhiệm cá nhân về việc mua lại công nghệ máy tính và viễn thông để truy cập vào trang store.kozoom.com và dịch vụ khách hàng của nó. Người mua sẽ tiếp tục trả chi phí viễn thông theo yêu cầu của việc truy cập Internet cần thiết để sử dụng trang web.

 1. Dịch vụ khách hàng

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào, dịch vụ khách hàng của chúng tôi làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:30 sáng đến 12:30 chiều và từ 2 giờ chiều đến 5:30 chiều, theo giờ Paris.

Phone: 09 72 33 21 36

Mail : shop@kozoom.com

Quóc tế : + 33.972.332.136

 1. Đặt hàng

Trên Internet tại https://store.kozoom.com

Bạn cũng có thể đặt hàng qua điện thoại theo số +33 (0) 972 332 136 (giá cuộc gọi địa phương ở vùng đô thị của Pháp, bao gồm cả Corsica) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:30 sáng đến 12:30 chiều và từ 2 giờ chiều đến 5:30 chiều, theo giờ Paris.

Kozoom Store có quyền hủy bỏ hoặc từ chối bất kỳ đơn hàng nào từ khách hàng có tranh chấp về việc thanh toán đơn hàng trước đó. Đơn đặt hàng của người mua phải được Kozoom Store xác nhận, qua đường bưu điện hoặc điện tử.

Việc bán hàng sẽ không được coi là cuối cùng cho đến khi người mua nhận được xác nhận rằng đơn đặt hàng có hiệu lực từ Kozoom Store và đã nhận được đầy đủ giá.

Kozoom Store khuyến nghị người mua lưu giữ tất cả thông tin bằng văn bản hoặc trên máy tính của mình.

 1. Việc lựa chon sản phẩm

Người mua biết về các sản phẩm và đặc tính của chúng, do Kozoom.com bán, chịu trách nhiệm duy nhất của mình và theo nhu cầu của mình, đã chuyển lựa chọn của mình về sản phẩm tùy theo đơn đặt hàng của mình. Ngoài ra, chỉ người mua mới biết phần cứng, phần mềm và các cấu hình khác mà anh ta sở hữu và là người đánh giá duy nhất về tính tương thích của sản phẩm được đặt hàng với sản phẩm mà anh ta sẽ sử dụng chúng.

Kozoom Store cung cấp hỗ trợ người mua trong việc lựa chọn sản phẩm thông qua dịch vụ khách hàng của mình qua điện thoại và email, như được đề cập trong Điều 4 của Điều khoản Sử dụng này.

Người mua có trách nhiệm tìm kiếm sự tư vấn nếu cảm thấy không đủ năng lực để đưa ra lựa chọn phù hợp.

 1. Tuân thủ đơn hàng

Nếu sản phẩm được giao không tương ứng với sản phẩm đã đặt, người mua phải gửi khiếu nại qua đường bưu điện kèm theo yêu cầu trả lại bằng chứng nhận hàng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Kozoom Store sẽ đổi những sản phẩm không tương ứng với đơn hàng của người mua. Trong trường hợp này, Kozoom Store vui lòng yêu cầu người mua viết yêu cầu chi tiết bằng văn bản và gửi lại (các) sản phẩm sau khi được Kozoom Store chấp thuận bằng văn bản.

Kozoom Store sẽ đổi (các) sản phẩm. Chi phí vận chuyển sẽ được hoàn lại trên cơ sở mức phí đã tính và chi phí trả hàng cũng sẽ được hoàn lại.

Trong mọi trường hợp, Người mua được hưởng lợi từ bảo hành pháp lý, bao gồm cả những bảo hành liên quan đến bảo hành đối với các lỗi tiềm ẩn. Sau khoảng thời gian ba mươi ngày này, các sản phẩm sẽ được coi là tuân theo đơn đặt hàng và được người mua chấp nhận.

 1. Sản phẩm có sẵn

Theo Điều L 111-1 của Bộ luật Người tiêu dùng Pháp, trước khi đặt hàng, người mua có thể đọc trên trang store.kozoom.com các đặc điểm cơ bản của sản phẩm mà mình muốn đặt.

Người mua chọn một hoặc một số sản phẩm trong số các danh mục khác nhau có trên trang web store.kozoom.com: sách, video, thiết bị.

Ưu đãi đặc biệt do store.kozoom.com gửi có giá trị khi còn hàng. Đối với các sản phẩm không có trong kho của mình, các ưu đãi do Kozoom Store đưa ra tùy thuộc vào tình trạng sẵn có từ các nhà cung cấp.

Kozoom Store có quyền thay đổi kết hợp các sản phẩm được cung cấp dựa trên các ràng buộc liên quan đến các nhà cung cấp của nó. Nếu nhà cung cấp thực hiện thay đổi đối với một trong các sản phẩm của mình, thì việc trình bày bằng hình ảnh của sản phẩm này không thuộc trách nhiệm của người bán cũng như không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của việc bán hàng. Hình ảnh, đồ họa và mô tả về sản phẩm được rao bán chỉ mang tính chất minh họa và không ràng buộc đối với người bán.

Trong trường hợp không có sẵn sản phẩm đã đặt Kozoom Store sẽ thông báo cho người mua trong thời gian sớm nhất. Phù hợp với các quy định tại Điều L121.20.3 của Bộ luật Người tiêu dùng, Kozoom Store trong trường hợp này có thể cung cấp một sản phẩm với chất lượng và giá cả tương đương.

Nếu Kozoom Store không sử dụng tùy chọn này, người mua sẽ được hoàn lại tiền ngay lập tức và không muộn hơn trong vòng 45 ngày kể từ ngày thanh toán số tiền đã thanh toán.

 1. Giá

Giá của các sản phẩm trên store.kozoom.com được niêm yết bằng đồng Euro, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm chi phí gia công và vận chuyển.

Về giá sách, chúng được thiết lập tuân thủ nghiêm ngặt Luật Lang 81-766 ngày 10 tháng 8 năm 1981. Trong bối cảnh này, store.kozoom.com có ​​thể cung cấp cho khách hàng mức giá tốt nhất mà Đạo luật cho phép, một khoản giảm giá lên đến 5% giá của cuốn sách. Giảm giá này tự động được chỉ ra trên mô tả sản phẩm.

Khi đặt hàng từ một quốc gia khác ngoài Pháp, người mua là nhà nhập khẩu hàng hóa liên quan. Đối với tất cả các sản phẩm được vận chuyển bên ngoài Liên minh Châu Âu và các vùng lãnh thổ nước ngoài, giá sẽ được tự động tính mà không có thuế trên hóa đơn. Có thể phải nộp thuế hải quan hoặc các loại thuế địa phương khác hoặc thuế nhập khẩu hoặc thuế tiểu bang. Các khoản thuế và phí này không thuộc trách nhiệm của Kozoom Store. Họ sẽ chịu chi phí của người mua và chịu trách nhiệm duy nhất của anh ta, cả về khai báo và thanh toán, trước cơ quan có thẩm quyền và / hoặc cơ quan của nước xuất khẩu. Người mua phải hỏi chính quyền địa phương về những khía cạnh này trước khi đặt hàng tại store.kozoom.com.

Kozoom.com có ​​quyền thay đổi giá bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các sản phẩm sẽ được lập hóa đơn dựa trên mức giá có hiệu lực tại thời điểm đặt hàng, tùy vào tình trạng sẵn có.

 1. Thẩm định

Người mua tuyên bố đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này trước khi đặt hàng. Việc xác nhận đơn đặt hàng là chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

Kể từ thời điểm người mua đã đăng ký đơn đặt hàng của mình bằng cách nhấp vào "thanh toán", anh ta được coi là đã chấp nhận có chủ ý và không có bất kỳ dự trữ nào, các Điều khoản và Điều kiện này, giá cả, khối lượng và số lượng sản phẩm được chào bán và đặt hàng.

Trừ khi được chứng minh khác, dữ liệu do store.kozoom.com ghi lại cấu thành bằng chứng cho mọi giao dịch của store.kozoom.com và khách hàng của store.kozoom.com.

 1. Thanh toán

Thanh toán đầy đủ đến hạn ngay lập tức vào ngày đặt hàng. Tại bất kỳ thời điểm nào, các khoản thanh toán có thể được coi là một khoản đặt cọc. Việc nhận toàn bộ số tiền đơn hàng sẽ được Kozoom Store thực hiện tại thời điểm xác nhận đơn hàng, trừ khi có quy định khác trên trang đặc biệt của bài viết.

Để thanh toán cho đơn đặt hàng của mình, người mua có sẵn các phương tiện thanh toán sau: thẻ tín dụng (Mastercard, Visa, American Express), Paypal, séc ngân hàng chỉ từ một ngân hàng Pháp và chuyển khoản ngân hàng cho tất cả các quốc gia. Người mua đảm bảo rằng Kozoom Store có quyền cần thiết để sử dụng phương thức thanh toán mà họ đã chọn, khi xác thực đơn đặt hàng.

Kozoom Store có quyền tạm dừng hoặc hủy bất kỳ đơn đặt hàng và / hoặc giao hàng nào, bất kể tính chất và giai đoạn thực hiện của chúng, trong trường hợp người mua không thanh toán hoặc trường hợp xảy ra sự cố thanh toán.

Các khoản phạt với số tiền bằng lãi suất luật định cộng với năm điểm được tự động áp dụng cho các khoản tiền chưa thanh toán vào cuối thời hạn mười ngày sau ngày lập hóa đơn hoặc khi có thông báo từ chối thanh toán. Việc giao bất kỳ đơn đặt hàng mới nào có thể bị tạm dừng trong trường hợp việc thanh toán đơn đặt hàng trước đó bị chậm trễ.

Kozoom Store có quyền yêu cầu bản sao danh tính của người mua để thanh toán bằng thẻ tín dụng, Paypal hoặc séc. Là một phần của cuộc chiến chống gian lận trên Internet, thông tin liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng nào có thể được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào để xác minh.

 1. An ninh

Nền tảng Adyen, đối tác thanh toán của Kozoom Store, có hệ thống thanh toán bảo mật cao: nó đã áp dụng quy trình mã hóa SSL và toàn bộ quy trình mã hóa đã được tăng cường để bảo vệ tất cả dữ liệu nhạy cảm liên quan đến phương tiện thanh toán. Không có số thẻ tín dụng nào được lưu trữ trên máy chủ store.kozoom.com.

 1. Quyền sở hữu sản phẩm

Các sản phẩm vẫn là tài sản đầy đủ của Kozoom Store cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ cho các sản phẩm, phí và thuế.

Ngoài ra, việc chuyển rủi ro cho người mua xảy ra tại thời điểm sản phẩm rời khỏi cơ sở của Kozoom Store hoặc của nhà cung cấp, theo quy định tại Điều 14.

 1. Vận chuyển và nhận hàng

Trừ khi có quy định khác, việc giao hàng được thực hiện đến địa chỉ do người mua chỉ định khi đặt hàng. Rủi ro sẽ được chuyển sang người mua kể từ thời điểm hàng hóa được đặt rời khỏi cơ sở của Kozoom Store hoặc các nhà cung cấp của nó. Thời gian giao hàng chỉ mang tính chất gợi ý, trừ khi Kozoom Store cam kết đặc biệt về một ngày giao hàng cụ thể. Nếu người mua chọn thanh toán bằng séc, đơn đặt hàng sẽ được xử lý sau khi chúng tôi nhận được và đơn đặt hàng đã được xóa.

Trong trường hợp có sẵn một phần các sản phẩm đã đặt, Kozoom Store có thể phải chia đơn hàng thành nhiều đợt. Trong trường hợp này, các sản phẩm có sẵn sẽ được gửi ban đầu, và các sản phẩm còn lại sẽ được gửi khi có sẵn.

Trong trường hợp một đơn đặt hàng có sẵn một số mặt hàng từ các nhà cung cấp khác nhau, chúng sẽ có nhiều gói hơn. Dịch vụ khách hàng của Kozoom Store sẽ đảm bảo việc giao đơn hàng diễn ra suôn sẻ.

Kozoom Store đề nghị khách hàng của mình giao hàng bằng dịch vụ bưu điện (Colissimo - La Poste) hoặc nhà vận chuyển với các cuộc hẹn đối với các mặt hàng nặng hơn. Các mặt hàng lớn trên 30 kg sẽ được vận chuyển hàng hóa có hẹn trước, thuận tiện cho khách hàng

Việc không tuân thủ các quy trình nêu dưới đây sẽ dẫn đến việc Bên mua từ chối mọi khiếu nại

Đặc điểm của dịch vụ Colissimo từ LA POSTE (bưu điện Pháp):

 • Người mua được người đưa thư giao hàng đến tận nhà. Trong trường hợp vắng mặt, người mua hoặc người nhận món hàng sẽ nhận được thông báo chuyển hàng, cho phép anh ta nhận các sản phẩm đã đặt tại bưu điện gần nhất, trong thời hạn mười lăm ngày.
 • Người mua có trách nhiệm kiểm tra tình trạng của gói hàng và nội dung của nó khi có mặt của nhân viên bưu điện hoặc người vận chuyển các mặt hàng nặng.
 • Trong trường hợp người mua có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng tốt của nội dung trong gói hàng của mình, anh ta phải áp dụng thủ tục Colissimo (bao gồm báo cáo thiệt hại, yêu cầu bồi thường và dự trữ) và từ chối hàng hóa, ngay lập tức đưa ra thông báo về lỗi với nhân viên của Bưu điện. Người mua cũng phải báo cáo các sự cố như vậy cho store.kozoom.com.

Đặc điểm của việc giao hàng bằng nhà vận chuyển theo lịch hẹn:

 • Người vận chuyển sẽ liên hệ với khách hàng và đặt lịch hẹn với anh ta.
 • Người mua được yêu cầu kiểm tra tình trạng chuyển phát bưu kiện và số lượng kiện hàng được giao. Trong trường hợp nghi ngờ, anh ta buộc phải từ chối gói hàng và báo cáo những sự cố này cho store.kozoom.com.

Thời gian trung bình cho lô hàng rời khỏi Kozoom hoặc các nhà cung cấp của Kozoom như sau:

 • Postal Services (Colissimo La Poste) : Từ 48 đến 72 giờ
 • Bằng nhà cung cấp dịch vụ và theo lịch hẹn: 10 ngày

Đây chỉ là thời gian dùng để tham khảo và có thể thay đổi. Bất kỳ sự chậm trễ nào không thể dẫn đến thiệt hại, giữ lại hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của người mua.

Trong trường hợp giao hàng trễ so với ngày đã đặt ban đầu, người mua phải thông báo cho Kozoom Store bằng văn bản (thư, fax, email) để cải thiện chất lượng dịch vụ có thể cung cấp cho mình và cho phép Kozoom Store tiến hành điều tra với nhà vận chuyển.

Một cuộc điều tra tại nhà cung cấp dịch vụ có thể mất đến 21 ngày. Nếu trong thời gian này, sản phẩm được tìm thấy, nó sẽ ngay lập tức được chuyển đến điểm giao hàng được chỉ định trong đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, nếu gói hàng không được phục hồi sau khoảng thời gian 21 ngày điều tra này, Kozoom Store sẽ tự mình xử lý một lô hàng sản phẩm mới do người mua đặt hàng.

Trong trường hợp sản phẩm đã đặt sau đó không còn nữa, điều 8 sẽ được áp dụng. Nếu một sản phẩm mới được vận chuyển, chi phí vận chuyển sẽ do khách hàng chi trả.

 1. Bảo hành các lỗi tiềm ẩn và trách nhiệm pháp lý

Trong trường hợp sản phẩm do store.kozoom.com phân phối có khuyết tật ẩn, Kozoom Store có thể tùy ý loại bỏ hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi bằng một sản phẩm khác. Nếu Kozoom Store không sửa chữa lỗi hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi, hoặc nếu Kozoom Store không thể làm như vậy, hoặc nếu Kozoom Store không thể thực hiện đúng thời hạn do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của mình, người mua có thể yêu cầu hoàn tiền và chi phí gửi trả lại hoặc yêu cầu giảm giá bán.

Các sản phẩm được cung cấp phù hợp với luật pháp hiện hành của Pháp. Kozoom Store từ chối mọi trách nhiệm trong trường hợp sản phẩm được giao không tuân thủ luật pháp của quốc gia giao hàng (kiểm duyệt, cấm tác giả hoặc sách).

Tương tự, store.kozoom.com không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các trang mà các siêu liên kết có thể trỏ đến.

Kozoom Store cam kết cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý có thể không được giữ lại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng do những trường hợp không lường trước được hoặc bất khả kháng như thiên tai, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, hỏng hóc hoặc hỏng hóc thiết bị, vận chuyển, liên lạc hoặc do hành động của người mua.

Ngoài ra, Kozoom Store sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ do thiếu hàng trong biên tập viên hoặc nhà cung cấp cũng như bất kỳ lỗi nào trong việc trình bày sản phẩm trên trang web của mình, ảnh, văn bản và hình minh họa đại diện cho sản phẩm không theo hợp đồng.

 1. Quyền rút tiền - Hài lòng hoặc được hoàn tiền

Theo Điều L121-20 của Bộ luật Người tiêu dùng Pháp, người mua sẽ có bảy ngày rõ ràng kể từ ngày nhận hàng để trả lại các sản phẩm đã đặt hàng với chi phí của mình để được hoàn trả lại tiền.

Các sản phẩm phải được trả lại cho Kozoom Store hoặc các nhà cung cấp trong tình trạng hoàn hảo để bán lại (bao bì, phụ kiện, sách hướng dẫn ...), niêm phong hợp lệ và kèm theo hóa đơn mua hàng.

Đặc biệt, các sản phẩm như sách, VHS, DVD, CD-ROM, phần mềm phải còn nguyên bao bì để người mua thực hiện quyền thu hồi.

Tương tự, nếu sản phẩm có phiếu bảo hành hoặc tài liệu khác cần hoàn thiện, thì người mua không nên điền vào phiếu bảo hành để thực hiện quyền thu hồi của mình.

Sản phẩm không hoàn chỉnh hoặc bị hư hỏng, hoặc nếu bao bì ban đầu đã bị hỏng, sẽ được hoàn lại hoặc đổi.

Quyền rút tiền sẽ dẫn đến sự lựa chọn của người mua: tín dụng cửa hàng hoặc hoàn lại tiền mặt bằng cách ghi có lại thẻ tín dụng đã nhập trong lần đặt hàng đầu tiên hoặc nếu không thể, bằng séc, theo các điều kiện quy định tại đoạn 17 dưới đây.

Ngoài quyền rút tiền theo luật định, Kozoom Store cung cấp thêm tám ngày so với thời gian rút tiền theo luật định để trao đổi nếu bạn không hài lòng. Trong trường hợp này, khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển sản phẩm trở lại Kozoom Store, trừ trường hợp sản phẩm nhận được không đúng với sản phẩm. Đảm bảo thỏa mãn hoặc trao đổi trong vòng 30 ngày không áp dụng cho các sản phẩm xuất bản như sách, DVD và Divx Downloads. Sản phẩm phải được gửi lại Kozoom Store trong tình trạng hoàn hảo để bán lại. Bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng hoặc thay đổi sau khi mua đều không được đổi hoặc hoàn tiền.

 1. Các điều khoản về hoàn trả 

Trừ khi áp dụng các điều kiện đặc biệt như đã đề cập trong đoạn 17 ở trên, mọi khoản hoàn trả với chi phí của Kozoom Store sẽ được thực hiện dưới dạng tín dụng của cửa hàng có thể đổi được trên store.kozoom.com.

Trong mọi trường hợp, Kozoom Store sẽ thông báo tín dụng cửa hàng này qua email, bao gồm các thông tin sau:

 • thời hạn của nó
 • liệu người mua có khả năng yêu cầu hoàn lại tiền hay không
 • số lượng

Nếu phiếu mua hàng không bao gồm các hướng dẫn khác, khách hàng sẽ có thể yêu cầu hoàn lại tiền bằng cách chỉ cần gọi điện hoặc gửi email cho bộ phận dịch vụ khách hàng.

Khoản hoàn trả này sẽ được thực hiện bằng cách ghi có lại thẻ tín dụng đã nhập trong lần đặt hàng đầu tiên hoặc nếu không thể, bằng séc.

Trong trường hợp sử dụng một phần phiếu thưởng, số dư sẽ vẫn có sẵn cho khách hàng với các điều kiện tương tự như tài sản ban đầu. Một phiếu thưởng sẽ được coi là đã sử dụng nếu được sử dụng một phần, trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền. Bằng chính hành động sử dụng phiếu giảm giá này, người tiêu dùng đồng ý không phản đối hoặc phản đối ngân hàng của mình và cam kết không làm như vậy trong thời hạn một năm sau khi sử dụng phiếu thưởng.

Người tiêu dùng thừa nhận rằng anh ta biết rằng bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ này sẽ khiến anh ta phải trả lại số tiền đã thanh toán quá mức, mà không ảnh hưởng đến các thiệt hại mà Kozoom Store có thể yêu cầu.

 1. Tài sản trí tuệ

Tất cả các văn bản, bình luận, sách, minh họa và hình ảnh sao chép trên trang store.kozoom.com đều được bảo vệ theo luật bản quyền và sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới. Vì lý do này và theo quy định của Bộ luật Sở hữu trí tuệ, chỉ cho phép sử dụng trang web store.kozoom.com với tư cách cá nhân và tuân theo quy tắc hạn chế của mã sở hữu trí tuệ. Nghiêm cấm sao chép toàn bộ hoặc một phần trang web store.kozoom.com.

Một số sản phẩm như DVD phải tuân theo luật sử dụng cá nhân quy định cụ thể về bản sao, phân phối công khai và cho thuê. Bạn phải tôn trọng các điều kiện chung của việc bán các sản phẩm này và store.kozoom.com không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng các sản phẩm nằm ngoài các điều kiện sử dụng này

 1. Vô hiệu từng phần

Nếu một hoặc nhiều điều khoản trong các điều khoản và điều kiện này bị coi là không hợp lệ hoặc bị tuyên bố như vậy theo bất kỳ luật, quy định nào hoặc theo quyết định cuối cùng của cơ quan tài phán có thẩm quyền, thì các điều khoản còn lại sẽ giữ nguyên hiệu lực và giá trị pháp lý của chúng.

 1. Luật áp dụng và quyền tài phán

Hợp đồng này tuân theo luật của Pháp.

Ngôn ngữ của hợp đồng này là tiếng Pháp.

Trong trường hợp có tranh chấp, tòa án Pháp sẽ có thẩm quyền.

 1. Máy tính và Quyền tự do (Informatique et libertés luật pháp)

Thông tin được store.kozoom.com thu thập trong bất kỳ đơn đặt hàng nào của người mua là cần thiết để Kozoom Store và các đối tác thương mại của Kozoom Store xử lý đơn hàng. Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978, người mua có quyền truy cập, chỉnh sửa, phản đối và xóa dữ liệu của mình tại store.kozoom.com.

Thông qua store.kozoom.com, người mua có thể nhận được các ưu đãi thương mại hoặc được thông báo về các ưu đãi từ Kozoom Group và Kozoom Multimedia. Nếu người mua không muốn nhận những đề xuất này, họ có thể thông báo cho store.kozoom.com bằng thư tại SARL Kozoom Store, 5 rue Nicéphore Niepce, 33510, Andernos-Les-Bains, France, hoặc qua email tại shop@kozoom.com .