Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn dùng thử một sản phẩm để xem nó có đáp ứng được mong đợi của bạn hay không.
Do đó, bạn có thể thoa lơ thủ lên đầu cơ.

Bạn có 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn để gửi lại sản phẩm cho chúng tôi.
Sản phẩm phải được trả lại cho Kozoom Store trong tình trạng bán lại hoàn hảo.

Một sản phẩm bị hư hỏng hoặc tùy chỉnh sẽ không được đổi.