Điểm K có thể được sử dụng trên toàn bộ trang web Kozoom, vì vậy bạn cũng có thể sử dụng chúng khi mua thẻ Premium Pass. Bạn có thể kiếm được điểm khi:

Mua hàng: Với mỗi lần mua hàng, bạn sẽ kiếm được điểm để đổi với đơn hàng tiếp theo của mình.
Viết đánh giá: Mỗi bài đánh giá sản phẩm được phê duyệt sẽ mang lại cho bạn 10 điểm K.
Đăng ký nhận bản tin: Khi bạn đăng ký nhận bản tin của cửa hàng, bạn kiếm được 10 K điểm.
Giới thiệu bạn bè: Khi một người bạn mà bạn đã giới thiệu đến Cửa hàng Kozoom đặt đơn hàng đầu tiên, bạn sẽ kiếm được 100 K điểm.


Điểm K có thể đổi được trong giỏ hàng của bạn: càng có nhiều, bạn càng nhận được nhiều chiết khấu. Để xem số K điểm bạn có, bạn chỉ cần vào phần "Điểm thưởng" trong tài khoản Kozoom của mình.