Giao hàng tiêu chuẩn được cung cấp ở Pháp và ở các quốc gia thuộc khu vực 1,2,3 và 4 với giá từ 100 € khi mua hàng và từ số tiền tối thiểu là 150 € cho các quốc gia thuộc khu vực 5,6 và 7. (Xem bản đồ phân vùng)

Các phương thức giao hàng hiện có trên Kozoom là gì?

Ở Pháp:

- Nhận hàng miễn phí từ kho của chúng tôi ở Andernos-les-Bains

- Dịch vụ cấp tốc (24h - 48h) Nhận hàng từ cửa hàng địa phương

- Colissimo

Quốc tế:

- DHL Express InternationalPickup từ cửa hàng địa phương

- Colissimo Bưu điện quốc tế có theo dõi

- Colissimo Bưu điện quốc tế có theo dõi và chữ ký

- Colissimo (Chỉ ở một số quốc gia Châu Âu)

Nếu việc giao hàng không thể diễn ra tại nhà bán lẻ hoặc bưu điện đã chọn, gói hàng của bạn sẽ được chuyển đến nhà bán lẻ hoặc bưu điện gần nhất.

Colissimo sẽ thông tin trực tiếp đến bạn.

Việc gửi trả lại là miễn phí.