Để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất, các khoản thanh toán trực tuyến của bạn được bảo mật bằng cách sử dụng mã hóa SSL phức tạp. Chúng tôi thuê ngoài việc xử lý thanh toán của mình cho một công ty lớn hơn nhiều có tên là Adyen để đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi từ mức bảo mật cao nhất và các công nghệ mới nhất. Không có thông tin thẻ tín dụng nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Quy trình thanh toán của chúng tôi sử dụng xác thực 3DS (Được xác minh bởi Visa, MasterCard SecureCode và American Express SafeKey).

Các dịch vụ này nâng cao tài khoản thẻ hiện có của bạn chống lại việc sử dụng trái phép khi bạn mua sắm với chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc gặp sự cố với quy trình xác thực, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty phát hành thẻ của bạn. Rất tiếc, chúng tôi không kiểm soát được quy trình xác thực thanh toán, vì vậy chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ bất kỳ yêu cầu xác thực nào.